Jacek i Agatka Jacek i Agatka Jacek i Agatka Jacek i Agatka Jacek i Agatka
  Nasza firma
  W ocenie Kuratorium Oświaty w Łodzi
  jesteśmy placówką na poziomie "A"
  - bardzo wysoki stopień wypełniania przez Przedszkole wymagania: "Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci"

  Nabór do naszego przedszkola trwa cały rok. Przyjmujemy dzieci już od dwóch i pół roku. Zapraszamy!


  "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
  Janusz Korczak

  Wstęp

  Szanowni Rodzice, Drogie Babcie, Dziadkowie i Opiekunowie dzieci, które będą uczęszczały do Przedszkola Prywatnego "Jacek i Agatka"!

  Ideą naszej Placówki jest stwarzanie klimatu "domowego przedszkola" – miejsca, w którym dzieci będą szczęśliwe i bezpieczne, niemalże jak w domu. Wychowankowie mają dużo swobody w podejmowaniu różnorodnych działań. Nauczyciel jest przede wszystkim pomocnikiem i przewodnikiem w indywidualnym rozwoju dziecka. Cele edukacyjne i wychowawcze są realizowane w trakcie codziennych sytuacji, podczas zajęć i zabaw. Zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu są priorytetem naszego Przedszkola.

  Na przełomie listopada i grudnia 2014 roku nasze Przedszkole zostało poddane ewaluacji zewnętrznej przez wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim – zostaliśmy wysoko ocenieni. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, z którym można zapoznać się na www.npseo.pl. Za podejmowane działania, innowacje, realizację różnorodnych programów i projektów, współpracę ze środowiskiem lokalnym, zaangażowanie pracowników, jak również klimat oraz wyposażenie placówki – Przedszkole otrzymało bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania (poziom najwyższy: "A").


  Położenie

  Przedszkole położone jest w zacisznym miejscu, z daleka od ruchliwych ulic, w enklawie zieleni - Parku im. Księcia Józefa Poniatowskiego (z ogrodem botanicznym, placem zabaw, zimą lodowiskiem). Duży teren przedszkolny, wśród zieleni, placem zabaw – to niepodważalne atuty "Jacka i Agatki".

  Program

  Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego wynikającą z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 356). Według niej pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną.

  W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie oddziały przedszkolne podejmują działania edukacyjne na podstawie programu wychowania przedszkolnego: „Zabawy z porami roku”, Wydawnictwo Edukacyjne „Podręcznikarnia”. Do realizacji zadań, za zgodą rodziców, wykorzystujemy podręczniki: „Zabawa z porami roku” (Podręcznikarnia).

  Od 2014 roku w przedszkolu podejmowane są działania innowacyjne z wykorzystaniem elementów metody Glenna Domana. Jest to sposób na naukę czytania przez zabawę, bez znajomości liter. Metodę tę nazywamy czytaniem globalnym lub całowyrazowym. Dzięki niej – wykorzystując niewiarygodne możliwości małego mózgu – dziecko zacznie czytać szybciej i sprawniej. W tym roku szkolnym według tych samych zasad zaczynamy też nauczanie matematyki. Doman podkreślał: "Małe dzieci (2-3-letnie) mają nieograniczony głód wiedzy połączony z łatwością przyswajania sobie nowych informacji".

  Wybrane myśli Glenna Domana:

  "Im młodszy mózg, tym większe ma potencjalne możliwości"

  "Małe dzieci raczej uczą się niż bawią lub jedzą. Można je nauczyć absolutnie wszystkiego, co prezentuje się im w sposób rzetelny za pomocą faktów - fakty są podstawą wiedzy"

  "Uczyć dziecko to dawać mu olśniewający prezent"

  W kwestiach wychowawczych kierujemy się ideami wybitnego polskiego pedagoga – Janusza Korczaka. Uwzględniamy indywidualne tempo rozwoju dziecka, kształtujemy w nim odpowiednią postawę społeczną. Nie zaniedbujemy sfery patriotycznej oraz jego przynależności narodowej i regionalnej.

  Wykorzystując doskonałe położenie przedszkola, szczególną wagę przywiązujemy do realizacji zagadnień edukacji ekologicznej i prozdrowotnej. Poprzez kontakt dziecka z naturą (zabawy, imprezy plenerowe, spacery, wycieczki, korzystanie z lodowiska), zdrowe odżywianie, wpajanie nawyków zdrowego trybu życia – skupiamy się na rozwoju wrażliwości ekologicznej dzieci i poczuciu odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego na Ziemi, w połączeniu z działalnością promującą zdrowy styl życia. Włączamy się do realizacji ogólnopolskich projektów w tym zakresie.

  W edukację przedszkolną włączamy dzieci niepełnosprawne, którym oferujemy zalecane formy pomocy z odpowiednimi specjalistami oraz bogatą bazę dydaktyczną.

  W trakcie wszystkich naszych działań przygotowujemy dzieci do dobrego startu szkolnego, kształtując w nich gotowość do nauki czytania i pisania, rozwijając takie cechy jak: kreatywność, ciekawość świata, samodzielność i pewność siebie.